Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Voor algemene onderwerpen, mag over van alles en niks gaan.

Moderator: Modgroep

Bloempje

Re: Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Bericht door Bloempje » wo jul 09, 2014 21:23

Beste Gratia,

Het is heel interessant om te lezen wat je allemaal al hebt geleerd :). En ik heb ook een paar vragen voor je, simpelweg uit interesse ;)
Hoe kijk je tegen andere geloven aan? Bijvoorbeeld tegen de islam, het boedhisme en dergelijke? Vind je bijvoorbeeld dat deze geloven 'fout' zijn of gewoon anders?
Geloof lijkt een enorme drijfkracht geweest te zijn in sommige oorlogen, hoe kijk jij hier tegen aan?
En ik zou nog graag willen weten hoe het komt dat jij de steun hebt gevonden in het christelijke geloof (of was dat al gevraagd, dat heb ik dan misgelezen).
Hopelijk hoor ik het van je :).

Xx

Gratia

Re: Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Bericht door Gratia » do jul 10, 2014 18:49

Dag Bloempje,

Bedankt voor je vragen; ik ben er blij mee! Ook bedankt voor je reactie in je dagboek. Fijn dat je het mooi vindt, ook al geloof je niet. Katholieken geloven dat als je dood gaat, je ziel naar de hemel gaat en bij Jezus en Maria is. Bij de wederopstanding wordt dan de ziel weer verenigd met een onvergankelijk lichaam.

Over je vraag over de verschillende geloven:
Ik heb me er niet echt heel veel in verdiept, maar ik heb een beetje in de Koran gelezen. De Koran legt ook de nadruk op een barmhartige God en verzoening met je vijanden en bepaalt dat er geen dwang is in de Godsdienst. Het is alleen de mondelinge overlevering (Isnads) die de Islam tot een gewelddadige Godsdienst maakt. Zo was de Sudanese vrouw Mariam Yahya Ibrahim Ishag veroordeeld tot verhanging, omdat ze - even kort gezegd - van Moslim tot Christen was geworden (afvalligheid, Ridda). Volgens de mondelinge overlevering moet iedere afvallige gedood worden. Daar heb ik wel moeite mee. De Bijbel, het Oude Testament bevat ook gewelddadige passages: op allerlei gedragingen staat de doodstraf van steniging. Maar sinds de komst van Jezus moeten we God zien als een liefdevolle en barmhartige God. Wij arme zondaars hebben niet te oordelen over de gedragingen van een ander. Dat is aan God en God is barmhartig en vergevingsgezind voor een berouwvol hart (Joh. 8:1-11 evangelie van de overspelige vrouw).

Het Boeddhisme is eigenlijk geen Godsdienst; Boeddhisten volgen de leer van de verlichte mens Boeddha. Ik vind het een mooie vorm van spiritualiteit. Ook de boeddhisten streven naar barmhartigheid, compassie, vergeving en kuisheid. Maar - vergeef me als ik ongelijk heb - een Boeddhist moet zelf, zonder hulp van God tot het heil komen door de lange weg van de spirituele en intellectuele leer van de Boeddha te volgen. Een Christen is reeds gered als hij met heel zijn hart gelooft in de liefde van God, Jezus voor de mensen (Rom. 10:9-13). God heeft dan zelfs de belofte van het eeuwig leven gedaan. Bovendien kan een Christen bidden tot God. Een Boeddhist mediteert om tot rust te komen en alles los te laten.

Van het hindoeïsme weet ik nog minder. Ik vind het wel mooi dat ze zo voorzichtig met dieren omgaan vanwege de reïncarnatie. Maar dat kastensysteem vind ik weer minder, dat de armen gewoon aan hun lot worden overgelaten, omdat ze de armoede aan zichzelf te danken zouden hebben.

Eén van de Pausen schijnt gezegd te hebben, dat in elke Godsdienst wel een kern van waarheid schuilt. Maar ik geloof wel in de overlevering van de apostelen, dat Jezus gekruisigd is, weer opgestaan uit de dood en opgestegen is ten hemel en dat Jezus de Zoon van God is. Dat hebben de andere Godsdiensten niet.

Wat betreft de Godsdienstoorlogen:
deze berusten volgens mij onmiskenbaar op een foute en verwerpelijke denkwijze. In oorlogen wordt gedood en het vijfde gebod luidt: "Gij zult niet doodslaan." (Exodus 20:13). In de Bijbel staat geprofeteerd: "Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegzwaarden omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en zij zullen de oorlog niet meer leren." (Jesaja 2:4).
Jezus heeft wel gezegd: "Meent niet, dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard." (Mat. 10:34). Maar daarmee duidde Hij erop dat de Christenen vervolgd zouden worden en niet dat Christenen zelf het zwaard moesten hanteren. Jezus heeft ook gezegd: "Doch, wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe." (Mat. 5:39). En Hij heeft ook gezegd: "Breng uw zwaard weder op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen." (Mat. 26:52).
Ik vind dat elke oorlog er één te veel is. Ik heb dan ook nog best moeite met het leerstuk van de gerechtvaardigde oorlog. Ken je dat? Dat is het leerstuk dat onder bepaalde strenge voorwaarden (zie Katechismus nr. 2309) overgegaan mag worden tot wettige zelfverdediging door de militaire macht. Tja misschien soms kan het niet anders.

Hoe denk jij over al deze zaken?

Ten slotte, waarom ik tot het Christelijk geloof ben gekomen:
ik ben zonder Godsdienst opgevoed, maar mijn vader las toen ik nog klein was wel eens voor uit de kinderbijbel. Nadat ik jarenlang een relatie had gehad met een getrouwde man, werd ik heel erg bang dat God mij niet meer zou vergeven en dat ik niet meer tot God terug zou kunnen keren. Toen pakte ik de Bijbel en las de verhalen over Jezus. Ik geloofde dat hij bestaat en gekruisigd is en weer opgestaan uit de dood. Langzaamaan kwam ik erachter, dat je door te geloven in Jezus en door de doop vergeven kunt worden en terug kunt keren tot God. Daar heb ik voor gekozen.

Het is een heel verhaal geworden. Ik hoop, dat ik je vragen zo een beetje beantwoord heb. Nogmaals: ik ben blij met je vragen, schroom niet ze te stellen. Maar misschien is het ook iets voor jou om eens met een geestelijk verzorger te praten, iemand die Godsdienstwetenschappen heeft gestudeerd, omdat je geïnteresseerd bent in de verschillende geloven.

Ik heb gebeden voor je hertentamen vandaag. Hoe is het gegaan?

Liefs.

P.S. Zag dat je in Nijmegen woont. Volgende week donderdag 17 juli hebben we vanuit de Kerk een vierdaagsemissie van 19:00 uur tot 21:00 uur in de Molenstraatkerk. Misschien heb je zin om ook een kaarsje te komen branden. In de Molenstraatkerk staan ook veel mooie beelden. Je bent in ieder geval van harte welkom.

Gratia

Re: Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Bericht door Gratia » za jul 12, 2014 20:44

Besten,

Ik ben vandaag met een vriendin bij de Missionaries of Charity (Zusters van moeder Teresa) geweest, helpen met koken voor de daklozen. Om 05:00 uur opgestaan om om 09:00 uur aan te komen bij de zusters in Amsterdam. Meteen gaan aardappels schillen en wortels schrappen. Af en toe kwam een zuster in haar wit-blauwe gewaad even kijken. Ik kreeg van zuster Petra een boekje over moeder Teresa en een Maria-medaillon. Eén van de vrijwilligers was een meisje van achttien, dat een tijdje dakloos was geweest. Nu is alles weer goed met haar en woont ze samen met anderen in een huis in Amsterdam. Na het middageten hebben we samen met de zusters gebeden. Om 14:30 kwamen de daklozen en moesten we snel (voor honderd man) het eten opscheppen. Met één man heb ik vluchtig kunnen spreken: hij had na de dood van zijn vrouw een schuld opgebouwd van tweehonderdvijftigduizend euro. Daarna hebben we snel alles af gewassen; alles wordt er met de hand gedaan. Om 16:30 uur gingen we weer terug naar huis.

De zusters leven in kuisheid, armoede en gehoorzaamheid en hebben als extra gelofte afgelegd dat ze de armsten van de armsten zullen dienen. Ze leven van giften en van wat ze aan eten van anderen krijgen. Zij leven volgens de volgende regels uit de Bijbel:
- "Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoopt uw bezit en geef het aan de armen en gij zult een schat in de hemel hebben." (Mat. 19:21)
- "Maar wanneer gij een gastmaal aanricht, nodig dan bedelaars, misvormden, lammen en blinden. En gij zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u terug te betalen. Want het zal u terug betaald worden bij de opstanding der rechtvaardigen." (Lucas 14:13-14).
- "Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Mij opgenomen, Ik was naakt en jullie hebben me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe. [...] Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan." (Mat. 25:35-40)

Dit is het dagprogramma van de zusters:
- 04:40 uur opstaan en aankleden.
- 05:00 uur gebed en meditatie.
- 06:00 uur ontbijt, de was doen (met de hand) en de vloer schrobben.
- 07:30 uur heilige Mis.
- 09:00 uur vrijwilligers komen. Koken.
- 12:00 uur gebed.
- 12:30 uur lunch en rust.
- 14:00 uur voorbereiden voor de daklozen die komen.
- 14:30 uur daklozen komen, eten opscheppen, afwassen en vloer dweilen.
- 16:30 uur gebed.
- 17:30 uur avondeten.
- 18:30 uur recreatie.
- 19:30 uur vespers en meditatie.
- 21:00 uur naar bed.

Best indrukwekkend!

Missionaries of Charity
Egelantiersstraat 147
1015 RA Amsterdam
020-6251952

We kunnen met z'n allen best mooie dingen doen. Misschien denk je nu: "Ik niet", maar door op dit forum te zijn en een stukje van jouw leven met anderen te delen doe je al iets moois, vind ik.

Liefs en gebed.

Gratia

Re: Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Bericht door Gratia » za jul 12, 2014 21:11

oh ja en nog bedankt dat ik mijn verhaal even met jullie mocht delen.

Vandaag was er een mooie (vind ik) Bijbeltekst in de mis:

Romeinen 8:18-23:
Broeders en zusters, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen. Want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan, niet omdat zij het zelf wil, maar door de wil van Hem die haar daaraan onderworpen heeft. Maar zij is niet zonder hoop, want ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij der vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods. Wij weten immers dat de hele natuur kreunt en barensweeën lijdt, altijd door. En niet alleen zij, ook wij zelf, die toch reeds de eerstelingen van de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam.

Liefs en Gods zegen.

Gratia

Re: Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Bericht door Gratia » zo jul 13, 2014 12:18

Beste mensen,

Vanochtend was ik Engels tolk in de Kerk voor de eerste keer. Het ging wel goed.
Na de mis was er de mogelijkheid om je voertuig te laten zegenen. Toen heb ik mijn fiets laten zegenen.
Ik ga zo even de route verkennen voor mijn nieuwe werk.

Fijne zondag en liefs.

Legion
Berichten: 246
Lid geworden op: ma jan 03, 2011 05:55

Re: Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Bericht door Legion » ma jul 14, 2014 01:20

Ik weet niet of ik God, (laat ik hem om verdere verwarring te voorkomen Yahweh noemen) haat, ik weet het echt niet.

Ik haat zijn kerk, ik haat veel van zijn volgelingen, ik haat de intolerantie voor anders denkenden, ik haat wat zijn boek zou moeten zijn. Maar of ik hem haat? ik weet het niet.
Ik heb van veel christenen doodsverwenzingen gehad, van veel andere hebben mij misbruikt en/of laten zitten. Mijn bloed heeft gevloeid voor hun... en hun bloed heeft gevloeid door mij (niet iets waar ik trots op ben trouwens).

Het is voor mij moeilijk om respect op te brengen naar vooral christenen toe door dit. Het is niet dat ik hen als minder volk zie echt niet, maar meer als de vijand. Als de groep mensen die mij het meeste pijn hebben gedaan, het meeste verlogen hebben, het meeste hebben laten vallen... naar beneden hebben getrapt.

En ik weet dat er andere mensen zijn die gewoon goed willen doen (Gratia jij bent er een volgens mij) maar ik heb zo veel haat en pijn mee gemaakt door mensen dat meschien mijn geweten troebel is geworden.

Dus sorry dat ik geen liefde in Yahweh en Jesus kan zien, ik zal waarschijnlijk tot mijn laatste adem hun namen verbinden met hun volgelingen. En dus vervloeken.
Legion.
Nothing.

Gratia

Re: Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Bericht door Gratia » ma jul 14, 2014 16:47

Zie voor een antwoord op Legions reactie het dagboek van Legion.

Liefs en gebed.

Bloempje

Re: Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Bericht door Bloempje » ma jul 14, 2014 19:34

Hee Gratia,

Mijn tentamen ging helaas niet zo goed. Donderdag krijg ik te horen of ik het heb gehaald of niet, dus dat wordt duimen. Verder zijn je antwoorden heel duidelijk, dankjewel :).

Zelf vind ik dat er in ieder geloof een vorm van waarheid zit. Daarbij vind ik dat mensen die in godsdienst geloven sowieso een sterke wil hebben, omdat het toch heel wat is om te geloven in iets wat je eigenlijk op het moment niet helemaal zeker kan weten (in mijn visie dan).
Over de oorlogen heb ik een heel zwart beeld door mijn scholen. Hier werd namelijk verteld over de christenen die geloof opdringen aan de kolonies die zij veroverd hadden. Dat vond ik altijd belachelijk; ik snap dat je jouw eigen geloof het beste vindt, anders kies je er niet voor, maar om het zo aan anderen op te dringen vind ik wat minder. Daarbij vond ik het nogal respectloos om te zeggen dat de geloven van die culturen op zo'n manier minderwaardig zouden zijn dat ze niet meer uitgeoefend mogen worden.

Donderdag kan ik helaas niet komen, ik moet na vandaag gewoon de hele week werken.

Liefs Xx

Quillaume Epées

Re: Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Bericht door Quillaume Epées » ma jul 14, 2014 20:46

Lijkt mij geweldig om weer als een onwetend naïef kind in God te kunnen geloven.

Zag ik dat maar anders!
Laatst gewijzigd door Quillaume Epées op ma jul 21, 2014 13:13, 1 keer totaal gewijzigd.

Gratia

Re: Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Bericht door Gratia » wo jul 16, 2014 10:08

Dag Bloempje,

Bedankt voor je reactie. Ja, er zijn veel fouten gemaakt door de Christenen in het verleden: de kruistochten en ik weet dat Columbus Indianen een geweer tegen het hoofd zette om hen te dwingen zich te laten dopen. En nu recent het misbruik dat bekend werd. Ik houd me eraan vast, dat Jezus het allemaal niet heeft gewild zo; Hij heeft een godsdienst van liefde gepredikt.
Jammer dat je niet kunt komen donderdag, maar succes toegewenst op je werk.

Liefs en gebed.


Dag Quillaume Epées,

Bedankt voor je antwoord; ik ben blij dat je reageert.
Ik vind het zo erg wat jou aangedaan is door een bedienaar van de katholieke kerk; het spijt me heel erg. Ik vraag me ook af: waarom laat God toe, dat de Satan zo te keer gaat tegen een onschuldige? Het is net als bij de rechtvaardige Job die door de Satan alles verloor. Hij bleef trouw aan God en kreeg uiteindelijk zijn leven weer terug. Maar ik durf te zeggen, dat wat jou op 8-jarige leeftijd is aangedaan vele malen ernstiger is, dan wat Job op latere leeftijd overkwam. Ik kan alleen maar zeggen: Jezus heeft met je geleden aan het kruis. Ik hoop, dat je op dit forum je ei een beetje kwijt kunt.
Ik begrijp het wel dat jouw ratio het geloof wegdrukt. Ik zelf geloof in de ooggetuigenverslaggeving van de apostelen, ik geloof dat Jezus gezegd heeft: "Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken te jongsten dage." (Joh. 6:54), ik heb het vuur van de Heilige Geest zelf tweemaal gevoeld en toch zegt mijn ratio af en toe: "Kan het allemaal wel?" En dan staat in de Bijbel: "De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God." (Psalm 53:2). Ik heb tegen de pastoor gezegd, dat ik nog verbaasd zal staan te kijken, als het allemaal uit blijkt te komen wat de Bijbel zegt. Tot dan probeer ik te geloven en trouw te zijn aan God: "Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp." (Marcus 9:24).
Het is ook een beetje een keuze, maar ik begrijp vanuit jouw verleden, dat jouw verstand niet meer zo bereid is God lief te hebben.

Heel veel sterkte. Houd goede moed. Gebed van mij.

Gratia

Re: Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Bericht door Gratia » vr jul 18, 2014 16:29

Beste mensen,

Gisteren heb ik vierdaagse missie gehad in de Molenstraatkerk. We gingen mensen op straat uitnodigen om een kaarsje te branden in de kerk. Ze mochten hun gebeden en zorgen op een briefje schrijven en die in een houten kist gooien en er was mooie muziek. Er waren veel 'nee'-zeggers en één keer werd ik uitgelachen. Maar ik heb uiteindelijk toch een paar mensen de kerk in kunnen krijgen. Nou ja, 'krijgen': twee mensen kwamen zelf op me af, omdat ze graag een kaarsje wilden zetten. Eén meisje moest huilen.
Ik heb nog niet helemaal het gevoel, dat ik er helemaal bij hoor.
Al met al was het een fijne avond.

Liefs en gebed.

Gratia

Re: Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Bericht door Gratia » zo jul 20, 2014 12:18

Besten,

Op internet vond ik de volgende gedachte:

http://www.bodhitv.nl/articles/show-new ... a-de-dood/

Ludo Delbon · Lier, Belgium

Het is goed ons te realiseren dat het geloof in reïncarnatie of de hemel etc. concepten zijn.In de zen worden we uitgenodigd alle concepten los te laten. Onze concepten zijn een product van het denken. Hoe kan het denken iets oplossen wat door het denken zelf gecreëerd is? In wezen kunnen we dus niets zinnigs zeggen over wat er gebeurd na ons sterven. De vraag ernaar komt voort uit onze identificatie met ons denken en het verlangen van het ik om te blijven bestaan. In die zin past reïncarnatie zoals we het hier in het Westen geïnterpreteerd hebben perfect in een cultuur die het ik en de eigen identiteit is gaan overwaarderen. Maar in wezen is dat ik ook een product van het denken. Het bestaat alleen maar in onze geest, tot zolang die geest verbonden is met het lichaam. Want geest is er nooit zonder materie, materie is er nooit zonder geest. Wat blijft er dan voortbestaan? Een oude koan stelt de vraag: hoe bewaar je een druppel? Het antwoord is: door hem in de zee te gooien. Zoiets gebeurd er voor mij na mijn dood: mijn bewustzijn gaat weer deel uitmaken van het totale bewustzijn. In die zin wordt 'bewaard' wat het tijdens het leven 'bewust is geworden'. Maar ikzelf als een aparte identiteit blijven voortbestaan? Nee. Het vraagt moed met dit concept de dood tegemoet te gaan (en tegelijk te beseffen dat ook dit tenslotte maar een concept is. Die moed wens ik mezelf en de lezer toe.

Spreekt mij ook wel aan, dat de geest alleen bestaat, als de materie bestaat. Maar aan de andere kant heeft Jezus gezegd: "Al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen en het zal geschieden." Dus wanneer we geloven in het eeuwig leven en erom bidden, zullen we het ontvangen. Waarom zou het dan niet bestaan?

Verder wil ik nog even zeggen: jullie mogen er zijn. De aarde is er om ons te dienen en we mogen er tot op zekere hoogte gebruik van maken. Ik wens jullie toe dat jullie op aarde nog veel moois en een grote heerlijkheid ten deel mogen vallen. Wens jezelf al dat moois ook toe, vraag (bid) erom en wees God ook dankbaar als het je ten deel valt.

Sterkte en liefs.

Gratia

Re: Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Bericht door Gratia » di jul 22, 2014 20:58

Dag Sada,

Bedankt voor je reactie en bemoediging en het volgen van mijn Topic; ik ben er erg blij mee, ik wacht op reacties.
Je reactie is wel duidelijk, hoor: het gaat erover het probleem van het kwaad te verenigen met een almachtige en liefdevolle God. Veel mensen zitten daarmee op dit forum, merk ik. Ik heb er gisteren met de pastoor over gesproken. Hij noemt het het probleem van het vinden van een Theodicee: een theorie of hypothese die probeert te verklaren hoe het bestaan van een rechtvaardige God te rijmen is met het lijden van mens en dier. Zie voor meer informatie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Theodicee
De pastoor zei dat er eigenlijk geen verklaring voor is waarom God toelaat dat de Satan zo te keer gaat. Een theodicee is dat we geloven in het bestaan van een almachtige en rechtvaardige God, we weten dat er kwaad is, maar het verband tussen die twee gaat ons begripsvermogen te boven (Gods wegen zijn ondoorgrondelijk).
Ik vind het onbegrijpelijk dat Jezus alleen en door God verlaten moest sterven aan een kruis voor onze zonden, waarom liet God de Satan dit doen? Ik zie wel het lijden en de dood van sommige rechtvaardige mensen als een treden in de voetsporen van Jezus. In de lijdende mens zien we Jezus aan het kruis. Maar waarom? Dat antwoord moet ook ik je dus verschuldigd blijven. God heeft wel beloofd, dat deze mensen bij de wederkomst van Jezus opgewekt zullen worden, eeuwig leven zullen krijgen, de dood zal niet meer zijn (Joh. 6:39 en Openbaring 21:4). Dat is misschien een troost voor je, als je het kunt geloven (daar is het nu wellicht nog te vroeg voor, zoals je aangeeft).
Ik hoop en bid, dat je net als je oma het geloof eens weer weet te vinden, want het is fijn je geliefd te weten door God.

--------------------------------------
Ik heb met de pastoor nog gebeden voor Quillaume Epées.
----------------------------------

De reden overigens, waarom ik op dit forum gekomen ben, is dat een meisje waarmee ik opgenomen ben geweest, zelfmoord had gepleegd. Ik dacht, als ik haar toen over Jezus had verteld, had ze het misschien niet gedaan. Je kunt het niet weten. Daarom ben ik mensen op dit forum over Jezus gaan vertellen.

Liefs en gebed.

Quillaume Epées

Re: Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Bericht door Quillaume Epées » vr jul 25, 2014 12:50

Waar onze uit angst voor onze dood ontsproten ingebeelde God logisch geen antwoord KAN geven op onze online basisvraag; "Wat nu na ons leven?", geeft moeder Natuur het heldere antwoord voor de geïnteresseerde en observerende mens. Voor de nuchter en helder analytische antropoloog is het leven van de homo sapiens hier op aarde, vergelijkbaar met het leven van een onooglijke cocon, die uiteindelijk, voor de mens zichtbaar, in een fraaie vlinder verandert. Na ons leven zal onze geest eveneens (voor ons niet waarneembaar met en door onze aardse fysieke beperkingen), een soort eeuwige 'vlinder' worden aan het firmament. De mens is slechts de laatste fase van het evoluerende leven op deze planeet.

Gratia

Re: Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Bericht door Gratia » wo jul 30, 2014 18:41

Dag Quillaume Epées en anderen,

Hartelijk dank voor je reactie. Begrijp ik het goed, dat jij ook gelooft dat na de dood de ziel gescheiden wordt van het lichaam ("onooglijke cocon") en de ziel naar de hemel gaat ("vlinder aan het firmament")?
Ik vind dat wel moeilijk te geloven, want ik heb altijd gedacht dat zonder materie, zonder lichaam er ook geen ziel is. De pastoor leerde me dat dat in strijd zou zijn met de voortdurende liefdesband die God heeft met de menselijke ziel. Deze liefdesband blijft ook na de dood voortbestaan en wordt niet verbroken doordat de ziel zou ophouden te bestaan.
In ieder geval is dit wat de katholieke kerk leert: na de dood wordt de ziel van het lichaam gescheiden en gaat de ziel naar de "hemel" om bij Jezus en Maria te zijn, waarschijnlijk nog na een tussenstop in het vagevuur.
De "hemel" is geen gedefinieerde plaats. God staat buiten plaats of tijd; misschien is het wel ergens in de twintigste dimensie.
Het vagevuur is een soort tussenfase: als de ziel nog bevlekt is met zonde die men tijdens het leven nog niet heeft kunnen uitboeten, is de ziel er nog niet klaar voor om rechtstreeks naar God te gaan. In het vagevuur wordt de ziel gelouterd van zonden waarover men berouw heeft (1 Kor. 3:15). Ook bij de ziekenzalving voorafgaand aan de dood (Jak. 5:14) kan men zonden waarover men berouw heeft, biechten. Het is mogelijk om voor de heiliging van overledenen te bidden.
De hel is de situatie waarin men, als men sterft in doodzonde, geen berouw heeft over die zonde en zo afgekeerd blijft van de liefde van God. In de hel geraken is dus het gevolg van een persoonlijke keuze.

Wat er op de laatste dag, de Dag des Oordeels gebeurt, bij de wederkomst van Jezus, is me nog niet geheel duidelijk.
Uit Mattheüs 25:31-34 en Joh. 5:28 blijkt dat bij de wederkomst van Jezus alle doden tot leven gewekt zullen worden. De schapen zullen worden gescheiden van de bokken. Zij die het goede deden zullen het eeuwig leven krijgen, zij die het kwade deden, zullen geoordeeld worden.
Openbaring 20:4-5 spreekt van een eerste opstanding. Daarbij zullen alleen degenen die als martelaars voor Jezus zijn gestorven, weer opgewekt worden en zij zullen duizend jaar lang met Jezus op aarde regeren. Daarna zal de Satan een korte tijd losgelaten worden en daarna zullen alle doden opgewekt worden en geoordeeld worden.
Ik vind het moeilijk te geloven dat Jezus nog terug zal komen en dat al deze dingen zullen gebeuren. Maar ik hoop het zo: "Heer Jezus, kom spoedig!" Als het evangelie overal verkondigd is, zal het gebeuren (Mattheüs 24:14).

Plaats reactie