Nieuwe inzichten in een raadselachtige stoornis BORDERLINE

Moderator: Modgroep

Gebruikersavatar
Panthera
Moderator
Berichten: 3298
Lid geworden op: di mar 03, 2009 23:47
Locatie: Brabant

Nieuwe inzichten in een raadselachtige stoornis BORDERLINE

Bericht door Panthera » wo feb 13, 2013 22:58

Nou hier is tie dan eindelijk. Gelezen in psychologie magazine.
Vond het zelf zeer interessant om te lezen. Miss ook fijn om te lezen voor mensen met borderline en / of mensen die iemand kennen met borderline of je denkt dat je het misschien zelf hebt.

Zal het hieronder plakken, kan zijn dat er nog wat foutjes in staan.
When someone else's happiness is your happiness,
that is love

Gebruikersavatar
Panthera
Moderator
Berichten: 3298
Lid geworden op: di mar 03, 2009 23:47
Locatie: Brabant

Re: Nieuwe inzichten in een raadselachtige stoornis BORDERLI

Bericht door Panthera » wo feb 13, 2013 23:00

Nieuwe inzichten in een raadselachtige stoornis
Borderline

Intense stemmingswisselingen en een chronisch gevoel van leegte, dat is waar mensen met borderline mee moeten leven. Lange tijd was het een van de minst begrepen persoonlijkheidsstoornissen. Bovendien leek borderline vrijwel niette behandelen. Maar daar is recent verandering in gekomen.

‘Het ergste wat je vroeger kon doen, was een patiënt een borderliner noemen,' zegt de Amerikaanse psychiater Antonia New. Borderline stond tot eind vorige eeuw te boek als een vrijwel onbehandelbare persoonlijkheidsstoornis waar weinig over bekend was. Dat bleek al uit de benaming: de term 'grens' was niet voor niets gekozen. Eind jaren dertig verdeelde de wetenschap psychische stoornissen onder in psychoses (verwardheid) en neuroses (angst- en stemmingsstoornissen). Borderline werd gebruikt voor mensen die eigenlijk in beide categorieën waren in te delen. Ze werden beschouwd als grensgevallen waarmee nauwelijks iets was aan te vangen. Therapeuten stonden niet altijd te springen om iemand met borderline te behandelen. Cliënten hadden door hun extreme stemmingswisselingen de reputatie lastig te zijn, ook voor de therapeut. De afgelopen jaren zijn er andere inzichten ontwikkeld in de oorzaak van borderline én in de behandeling ervan. Nu blijkt dat deze aandoening veel beter te behandelen is dan lang werd verondersteld. De vijf belangrijkste vragen over borderline met nieuwe antwoorden uit de wetenschap.

1 BORDERLINE, WAT IS DAT OOK ALWEER?

Borderline persoonlijkheidsstoornis treft naar schatting 2 procent van de bevolking, meer vrouwen dan mannen. Wat betekent dat iedereen minstens één persoon met borderline kent. Toch blijven veel borderline patiënten voor hun omgeving onopgemerkt. Hun gedrag toont zich namelijk vooral in intieme relaties. Ouders, kinderen, beste vrienden en partners zien een kant van de borderliner die voor de buitenwereld soms onzichtbaar blijft. Mensen met borderline zijn impulsief, hebben sterke stemmingswisselingen en last van onbeheerste agressie. Ze worden vaak overspoeld door emoties. Ze zijn bang in intieme relaties. Borderliners worden ook wel omschreven als zwart-witdenkers; ze beschouwen de mensen in hun omgeving als goed of fout en wisselen overmatig idealiseren en kleineren af — een tussengebied is er niet. Hun onvoorspelbare en soms claimende gedrag zet uiteindelijk elke intieme relatie onder druk. Borderliners zoeken voortdurend naar aanwijzingen dat de ander niet van hen houdt, en zodra ze dat bewijs gevonden hebben worden ze woedend en stoten ze de ander van zich af. Daarmee bereiken ze juist dat waar ze zo bang voor waren: dat ze worden verlaten. Niet alleen hun dierbaren hebben daar last van. De grootste last dragen borderliners zelf. Waar andere mensen zichzelf als een constante ervaren in de loop van hun leven, weten mensen met borderline eigenlijk niet wie ze zijn. Ze hebben tegenstrijdige beelden van zichzelf die ze niet kunnen integreren. Daardoor voelen ze zich permanent leeg. Hun impulsieve gedrag brengt hen vaak in moeilijkheden. Ze hebben moeite om relaties te onderhouden of werk te behouden en geregeld brengen ze zichzelf in gevaar door roekeloos gedrag.

2 HOE KOM JE AAN DEZE STOORNIS?
Voor het ontwikkelen van deze ernstige persoonlijkheidsstoornis moet een bepaalde aanleg aanwezig zijn. Stemmingswisselingen, impulsiviteit en angstigheid bij een borderline patiënt zijn aangeboren eigenschappen. Maar deze aanleg komt niet tot uiting zonder bepaalde stressvolle gebeurtenissen. 70 procent van de mensen met borderline zegt in hun jeugd seksueel, fysiek of emotioneel misbruikt te zijn. Meestal is dat gebeurd tussen hun 6de en 12de jaar. Ook zeggen velen dat hun ouders overbeschermend, inconsistent, verwaarlozend of veeleisend waren. Een van de gangbare theorieën is dat een ernstig jeugdtrauma een verandering veroorzaakt in iemands stressregulatie systeem. De stoornis uit zich daarna meestal pas in diens late adolescentie of vroege volwassenheid, en meestal — maar niet noodzakelijk — na een andere stressvolle gebeurtenis, zoals de dood van een dierbare, die de aandoening 'aanzet'. Hoewel seksueel misbruik samenhangt met borderline, is er geen oorzakelijk verband. De meeste mensen die als kind misbruikt zijn, ontwikkelen geen borderline persoonlijkheidsstoornis. De gedachtegang van wetenschappers op dit moment is dat er, om deze stoornis te ontwikkelen, verschillende ingrediënten nodig zijn: traumatische jeugdervaringen én aangeboren persoonlijkheidseigenschappen én emotionele verwaarlozing waardoor iemand zich niet veilig heeft kunnen hechten aan zijn ouders of verzorgers.

3 IN HOEVERRE IS BORDERLINE ERFELIJK?
Wanneer een van de ouders borderline heeft, is de kans dat hun kind ook borderline ontwikkelt vijf keer zo groot als bij kinderen waar de stoornis niet in de directe familie voorkomt. Maar omdat borderline afhankelijk is van complexe factoren is het moeilijk te zeggen in hoeverre deze aandoening als geheel erfelijk is. Bekend is wel dat mensen met borderline lage hoeveelheden van het gelukshormoon serotonine in hun bloed hebben. Ook is aangetoond dat bij apen een structureel lage aanmaak van serotonine leidt tot uitzonderlijk impulsief, agressief en zelfdestructief gedrag. Deze apen vertonen, wanneer ze opgroeien in een kille omgeving zonder moeder, gedrag dat zeer vergelijkbaar Is met een borderline stoornis. Wanneer apen die structureel te weinig serotonine aanmaken wél liefdevol worden verzorgd en zich veilig weten te hechten, vertonen ze zulk gedrag niet. Dat ondersteunt de theorie dat borderline een erfelijke component heeft, en dat opgroeien in een onveilige omgeving ertoe kan leiden dat de stoornis tot uiting komt.

4 IS BORDERLINE ZICHTBAAR IN HET BREIN?
De ontwikkeling van apparatuur die hersenscans kan maken is van grote invloed geweest op het begrijpen van de stoornis. Met behulp van MRI-scans heeft de Amerikaanse psychiater Antonia New de afgelopen tien jaar bewezen dat borderline patiënten minder verbindingen hebben tussen de amygdala — het emotionele brein — en de prefrontale cortex, het verstandige brein. In een ander onderzoek liet New gezonde proefpersonen en proefpersonen met borderline een computerspel spelen waarvan bekend is dat het agressie opwekt bij de speler. Door middel van PET-scans was te zien dat het spel bepaalde activiteit in de hersenen veranderde; oplichtende plekken duidden op warmte en dus hoger brandstofverbruik. In de hersenen van de borderliners draaide vooral het primitieve, emotionele brein harder. Bij de controlegroep vond de meeste activiteit plaats in het verstandige brein: bij hen volgde direct na de eerste boosheid de verstandige rem vanuit de prefrontale cortex. De werking van hun amygdala werd dus van bovenaf geremd. Bij de borderliners bleef de meeste activiteit plaatsvinden in het emotionele brein. Deze hersenbeelden laten dus zien dat heftige emoties bij mensen met borderline minder goed worden gereguleerd door het verstandige brein, de prefrontale cortex. Het Is alsof bij hen de natuurlijke rem ontbreekt. Dat zou verklaren waarom mensen met borderline van het ene op het andere moment onredelijk boos kunnen worden, of hevig geëmotioneerd raken door een bepaalde gebeurtenis. Deze bevindingen sluiten aan bij de op dit moment gangbare emotional dysregulation hypothesis, die stelt dat er in het brein van borderliners aantoonbaar weinig verbindingen zijn tussen de amygdala en prefrontale cortex. Het zou verklaren waarom ze emoties veel intenser beleven dan de meeste anderen, en ook waarom ze moeite hebben hun emoties in goede banen te leiden. De amygdala speelt een belangrijke rol bij het reguleren van agressie en angst. Deze oer-emoties worden normaal gesproken afgeremd en bestuurd door ons verstandige brein. Maar blijkbaar is dat bij borderliners niet het geval. Dat ontbreken van een verstandige rem doet denken aan kinderhersenen, die nog in ontwikkeling zijn. Net als een kind wiens lego-toren per ongeluk omvalt, kan een borderliner om de kleinste dingen in woede ontvlammen. En zoals een kind vijf minuten later weer vrolijk door de kamer huppelt, zo kan een borderliner eenzelfde plotselinge omslag in stemming tonen. Op een recent congres In Amsterdam klonk een nieuwe, fascinerende theorie. Opvallend is namelijk dat in de hersenen van borderliners relatief weinig activiteit te zien is in het gebied van Broca, een van de taalgebiedjes en verantwoordelijk voor onze innerlijke stem. Dat zou, ook al is het nog niet met zekerheid vastgesteld, kunnen verklaren waarom mensen met borderline een gevoel van leegte hebben. Het ontbreken van de innerlijke stem zou dus invloed kunnen hebben op het ik-gevoel.

5 VALT ER IETS AAN BORDERLINE TE DOEN?
De klassieke therapieën hebben weinig effect bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. Dreiging met zelfdoding en snel wisselende symptomen maken bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie lastig. In elke behandelsessie lijken borderliners weer een ander probleem te hebben. Bovendien is hun emotionele toestand zo wisselvallig, dat ze moeilijk te begrijpen zijn. Pas in de jaren negentig werden de eerste succesvolle therapieën ontwikkeld speciaal voor borderliners. In eerste instantie slaagden deze methoden er vooral in het aantal zelfdodingen terug te dringen, maar lukte het niet om de stoornis aan te pakken. In diezelfde tijd ontwikkelde de Amerikaanse psycholoog Jeffrey Young zijn schematherapie. Young gaat ervan uit dat iedereen in zijn jeugd overtuigingen — schema's — vormt over de werkelijkheid. Een schema is eigenlijk je gevoelige snaar: zo'n negatieve overtuiging beïnvloedt je gedrag op een manier die telkens tot problemen leidt. De meeste mensen hebben verschillende gevoelige snaren die ook nog eens tegelijkertijd kunnen opspelen. Wanneer een of meer van die schema's geraakt worden, kun je in een bepaalde gemoedstoestand komen. Veel van deze schema's en gemoedstoestanden zijn in de (vroege) jeugd ontwikkeld in contact met andere mensen. Het doel van de therapie is het veranderen van schema's. Hierdoor verandert ook de manier van denken, voelen en het gedrag dat bij die schema's hoort. (Een uitgebreid artikel over schematherapie stond in het decembernummer van Psychologie Magazine.) Uit een Nederlands onderzoek bleek dat ruim de hen van de borderline patiënten die schematherapie hadden gevolgd na vier jaar was hersteld, en dat bij in totaal tweederde een flinke verbetering van de symptomen meetbaar was. Groepstherapie blijkt zelfs nog effectiever dan de individuele schematherapie. Volgens Amerikaanse onderzoekers voldeed 94 procent van de deelnemers na acht maanden groepstherapie niet meer aan de criteria van borderline persoonlijkheidsstoornis. Aan de Universiteit van Maastricht vindt momenteel een groot onderzoek plaats naar het effect van groepsschematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis, onder leiding van hoogleraar Arnoud Arntz. te voorlopige resultaten van deze groepsbehandeling bij de !-IAGG Maastricht zijn al even hoopgevend. Herkenning, van elkaar leren en onderlinge steun dragen volgens de onderzoekers bij aan het succes. Doordat de deelnemers elkaars problemen herkennen, voelen ze zich sneller veilig. Een andere effectieve therapie is specifiek gericht op het behandelen van de ernstigste symptomen van de stoornis, zoals zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag. Vrijwel alle borderliners denken weleens aan zelfmoord. Een aanzienlijk deel doet zelfmoordpogingen of houdt zich bezig met automutilatie. Een op de tien borderliners overlijdt zelfs door zelfmoord. De Amerikaanse hoogleraar psychologie Marsha Linehan ontwikkelde daarom dialectische gedragstherapie, een methde die de cliënt wil laten inzien dat het leven de moeite waard is. Mindfulness en acceptatie vormen een belangrijk onderdeel. Daarnaast leert de cliënt allerlei communicatievaardigheden en technieken om met acute crisissituaties om te gaan. 'Radicale acceptatie van het leven zoals het is, niet zoals het zou moeten zijn,' zo omschrijft Linehan haar methode. Een van de dingen die patiënten leren, zo vertelde Linehan op het borderlinecongres in Amsterdam, is dat ze emotionele uitbarstingen kunnen voorkomen door het toepassen van plotselinge temperatuurwisselingen, zoals hun handen afwisselend onder heet en koud stromend water houden. Het effect is volgens haar groot, al werkt het alleen op de korte termijn. 'Door plotselinge temperatuurverschillen kun je ineens even helder denken en beter nadenken over je emoties, zegt Linehan. 0ok leren cliënten hun emoties te beschrijven: 'Alleen al het benoemen van een emotie werkt regulerend.' Opvallend detail: pas in 2011 maakte Linehan op 67-jarige leeftijd bekend dat ze zelf borderline patiënt was, en als 17-jarige in een kliniek was opgenomen na zelfmoordpogingen en automutilatie. Na een behandeling met elektroshocks en zware medicijnen beloofde ze zichzelf een manier te vinden waardoor andere borderliners niet door dezelfde hel hoefden te gaan als zij. De Linehan-methode brengt het aantal zelfmoordpogingen en gevallen van automutilatie tot de helft terug.
When someone else's happiness is your happiness,
that is love

Wishing

Re: Nieuwe inzichten in een raadselachtige stoornis BORDERLI

Bericht door Wishing » do feb 14, 2013 10:44

ik vind niks nieuws in het artikel
ik heb al eerder hier iemand zien schrijven over schema's dus dat is niet nieuw.
daarnaast wordt er gesproken over mindfulness en acceptatie.
ook dat is niet nieuw.
ik vind het dus geen nieuwe inzichten, maar herhaling van zetten in een ander jasje.
blijft het feit dat mensen die zo ver gezakt zijn dat ze suicidale gedachten hebben, die nooit en nooit alleen kunnen en welke behandeling of heling dan ook, zal altijd in groepsverband of met een therapeut moeten worden bewerkstelligd.
als je zover bent dat je dood wilt, helpt een boek lezen van bijv. rhona byrne (over positieve gedachten bijvoorbeeld) niet omdat je in de praktijk dingen samen met anderen moet doen.
zo simpel is het dus helaas niet, althans ik ben niet zo goedgelovig.
niks nieuws dus!

Gebruikersavatar
Hope
Moderator
Berichten: 4841
Lid geworden op: zo dec 31, 2006 16:17
Locatie: Noord-Holland

Re: Nieuwe inzichten in een raadselachtige stoornis BORDERLI

Bericht door Hope » do feb 14, 2013 15:32

Het is inderdaad niet nieuw en voor mijn gevoel is de uitleg ook een beetje te standaard over wat borderline inhoudt. Ik volg nu zelf al bijna twee jaar individueel schematherapie en heb ook dialectische gedragstherapie gedaan. En op zich herken ik wel wat er omschreven wordt. Dat DGT vooral voor de korte termijn is en schematherapie de onderliggende problematiek oplost. Zo heb ik dat ook ervaren.

Misschien is het wel fijn voor mensen die net de diagnose hebben om deze informatie te kunnen lezen :)
Don't let someone dim your light, simply because it is shining in their eyes

It is my decision how I look, and your decision how you look at me

Tigers don't loose sleep over the opinion of sheep

Gebruikersavatar
Panthera
Moderator
Berichten: 3298
Lid geworden op: di mar 03, 2009 23:47
Locatie: Brabant

Re: Nieuwe inzichten in een raadselachtige stoornis BORDERLI

Bericht door Panthera » do feb 14, 2013 17:29

Ja het artikel heet nu eenmaal nieuwe inzichten.
Voor mij waren wel dingen nieuw ik wist bv niet dat er een minder verbindingen in het brein zijn tussen emotionele kant en het verstandige brein bij een borderline patiënt en dat ze op apen getest hebben...
Of dat er zoveel factoren meespelen voordat iemand borderline ontwikkeld.
En ik ben dan wel benieuwd of die tip met die plotselinge temperatuurwisselingen werkt ??? Iemand ervaring?

Voor vele zal therapie helpen, maar het is niet 100% genezing / leren mee om te gaan. Het zal misschien niet voor iedereen werken, want gelukkig zijn we allemaal anders :)

En (@Wishing) misschien werken ook niet alle boeken voor iedereen. Misschien werken positieve gedachten voor sommige en misschien werkt het boek Tegengif, Geluk voor mensen die een hekel hebben aan positief denken (Oliver Burkeman) voor andere mensen...

Ja, dit artikel is waarschijnlijk ook erg interessant voor mensen die er nog niet zoveel van weten.
When someone else's happiness is your happiness,
that is love

Dust

Re: Nieuwe inzichten in een raadselachtige stoornis BORDERLI

Bericht door Dust » do feb 14, 2013 17:31

Bedankt voor het delen. Interessant stukje.

Wishing

Re: Nieuwe inzichten in een raadselachtige stoornis BORDERLI

Bericht door Wishing » do feb 14, 2013 17:45

sui-chick schreef:En (@Wishing) misschien werken ook niet alle boeken voor iedereen. Misschien werken positieve gedachten voor sommige en misschien werkt het boek Tegengif, Geluk voor mensen die een hekel hebben aan positief denken (Oliver Burkeman) voor andere mensen...
Ja, dit artikel is waarschijnlijk ook erg interessant voor mensen die er nog niet zoveel van weten.
leuk idee dat boek, ik reserveer het bij de bieb, lijkt me interessant, dank je wel!
W

Wishing

Re: Nieuwe inzichten in een raadselachtige stoornis BORDERLI

Bericht door Wishing » vr feb 15, 2013 11:21

Jafo71 schreef:...
hoi jafo
dit is allemaal korte termijn
op de lange termijn moet nog blijken of iemand terugvalt, tenslotte verander je de aard van het beestje niet zei mijn 'eigen' zielenknijper
dit moet echt jarenlang gevolgd worden.
het enige goede aan het artikel zou kunnen zijn de beschrijving wat borderline zou kunnen betekenen
de rest is oud nieuws en dus geen jarenlange tests
geen idee wie dat artikel schreef, maar zeker iemand die geen ervaringsdeskundige is :D SUI CHICK kun jij nog terugvinden wie dat schreef??? thanks
W

Gebruikersavatar
Panthera
Moderator
Berichten: 3298
Lid geworden op: di mar 03, 2009 23:47
Locatie: Brabant

Re: Nieuwe inzichten in een raadselachtige stoornis BORDERLI

Bericht door Panthera » ma feb 18, 2013 15:27

Ik zal straks de bronnen voor je opzoeken Wishing!

Dit staat trouwens gewoon in het artikel helemaal onderaan:
Opvallend detail: pas in 2011 maakte Linehan op 67-jarige leeftijd bekend dat ze zelf borderline patiënt was, en als 17-jarige in een kliniek was opgenomen na zelfmoordpogingen en automutilatie. Na een behandeling met elektroshocks en zware medicijnen beloofde ze zichzelf een manier te vinden waardoor andere borderliners niet door dezelfde hel hoefden te gaan als zij. De Linehan-methode brengt het aantal zelfmoordpogingen en gevallen van automutilatie tot de helft terug.
= dus wel ervaringsdeskundige... Ze schreef het artikel niet, maar haar methode en deel van haar bevindingen staan wel beschreven in het artikel.

Dat vind ik nog eens een goede motivatie om iets te vinden wat helpt bij borderline.
When someone else's happiness is your happiness,
that is love

Gebruikersavatar
Panthera
Moderator
Berichten: 3298
Lid geworden op: di mar 03, 2009 23:47
Locatie: Brabant

Re: Nieuwe inzichten in een raadselachtige stoornis BORDERLI

Bericht door Panthera » ma feb 18, 2013 20:57

bij deze voor Wishing:

Tekst: Manon Sikkel

Bronnen:
2nd International Congress on Borderline Personality Disorder and Allied Disorders, Amsterdam, 27-29 september 2012
Eric Lis e.a., Neuroimaging and genetics of borderline personality disorder: a revieuw, Journal of Psychiatry & Neuroscience, 2007
H. van Genderen en A. Arntz, Schematherapie bij borderline-persoonlijkheidsstoornis, Uitgeverij Nieuwezijds, 2010
A. New e.a., Neuroimaging and borderline personality disorder, Psychiatric annals, 2012
When someone else's happiness is your happiness,
that is love

Wishing

Re: Nieuwe inzichten in een raadselachtige stoornis BORDERLI

Bericht door Wishing » di feb 19, 2013 09:54

sui-chick schreef:bij deze voor Wishing:

Tekst: Manon Sikkel

Bronnen:
2nd International Congress on Borderline Personality Disorder and Allied Disorders, Amsterdam, 27-29 september 2012
Eric Lis e.a., Neuroimaging and genetics of borderline personality disorder: a revieuw, Journal of Psychiatry & Neuroscience, 2007
H. van Genderen en A. Arntz, Schematherapie bij borderline-persoonlijkheidsstoornis, Uitgeverij Nieuwezijds, 2010
A. New e.a., Neuroimaging and borderline personality disorder, Psychiatric annals, 2012
dank je wel voor je moeite maar het verandert mijn mening over het artikel niet hoor, niets nieuws onder de zon :D

Gebruikersavatar
Panthera
Moderator
Berichten: 3298
Lid geworden op: di mar 03, 2009 23:47
Locatie: Brabant

Re: Nieuwe inzichten in een raadselachtige stoornis BORDERLI

Bericht door Panthera » di feb 19, 2013 09:57

ja dan weet je nu waar je kunt klagen over de slechte titel... wie weet staat er wel wat nieuws in de artikelen...
When someone else's happiness is your happiness,
that is love

mirte

Re: Nieuwe inzichten in een raadselachtige stoornis BORDERLI

Bericht door mirte » ma mar 18, 2013 00:29

ik vond het wel fijn te lezen

in de opleiding heb ik dit ook geleerd, citaat artikel:
Borderline stond tot eind vorige eeuw te boek als een vrijwel onbehandelbare persoonlijkheidsstoornis
en een heleboel onprettige dingen

das niet fijn als je zelf kenmerken en mischien ook borderline hebt

ik vond het bizonder te lezen dat ... linehan zelf borderline had
dat wist ik niet

als ik het aankan ga ik schematherapie krijgen later

mirte

Iola

Re: Nieuwe inzichten in een raadselachtige stoornis BORDERLI

Bericht door Iola » ma apr 15, 2013 15:04

Interessant artikel. Ik kwam erdoor op http://www.ccgt.nl/schematherapie.htm, waar ik weer nieuwe inzichten over mezelf kreeg.
Dat boek 'Tegengif...' van Oliver Burkeman is niks nieuws. M.i. kun je net zo goed (of beter) Nietzsche lezen (Aldus sprak Zarathoestra was voor mij zeer helend). Ik geloof dat de 'oude' filosofen me meer helpen dan de moderne psychs.
Wat betreft nieuwe inzichten inz. psychische 'stoornissen': De 'doktoren' hebben nu (vorige week , 7 april, in Labyrint) zelf toegegeven dat al die 'hokjes' en 'labels' oftewel 'diagnoses' onzin zijn. Met de DSM (Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders) wilden ze een standaardisering maken, maar de benamingen e.d. zijn in feite puur verzinsels. We denken dat al die stoornissen in DSM ziekten zijn met daarbij horende specifieke behandelingen, maar ’t zijn maar namen. “We zijn zo gefixeerd op die stoornissen dat we denken dat ze echt bestaan,” zei Nederlands psychiater Jim van Os (die bij de ontwikkelingscommissie van DSM V zat). De huidige labels zijn niet wetenschappelijk onderbouwd. ’t Is meer een afsprakenboek tussen clinici, zei hij. Hij schreef een boek over die overdaad aan labels: ‘Terug naar normaal’.
Na invoering v.d. DSM zijn de psychiaters het als leidraad gaan gebruiken, als uitgangspunt. Ze stellen vragen a/d patiënt in de richting van die 'hokjes' (vaak op een toon waarmee 't op ware FBI-kruisverhoren lijkt), en vragen niet gewoon naar de werkelijke problemen die de patiënt ervaart. Dit zei een amerikaans psychiater, Alan Francis, die bij versie 3 en 4 v/d DSM betrokken was.
Er komen steeds meer 'hokjes' (labels) bij bij elke nieuwe versie. Nu wordt het door bedrijfsartsen, ziekteverzekeraars etc. weer omgedraaid: wie niet in één v.d. hokjes past is niet ziek.
Maar omgekeerd gebeurt dus ook al jaren, als je in een paar kenmerken van zo'n 'hokje' past word je meteen 'geestesziek' verklaard, krijg je het betreffende label opgeplakt, en krijgt de medicijnen toebedeeld die bij dat label hoort. Terwijl in de hoeveelheid 'hokjes' die er nu zijn onderhand 80% v.d. mensen wel in 't één of andere hokje past.
Wilma Boevink, ervaringsdeskundige, die zelf 25 jr. lang het label 'schizofreen' had, schreef een proefschrift over de psychiatrie. Ze zei dat ze niet ziek was, haar problemen waren door jeugdtrauma's en ook latere ervaringen met gewelddadige omgeving ontstaan. Daar vroeg nooit iemand naar. "We vergeten dat menselijk lijden kan voortkomen uit wat mensen elkaar onderling aandoen of uit misstanden.." zei Wilma Boevink.
Voor wie 't programma gemist heeft en 't interesseert, zie:
http://www.wetenschap24.nl/programmas/l ... atrie.html

Gebruikersavatar
Hope
Moderator
Berichten: 4841
Lid geworden op: zo dec 31, 2006 16:17
Locatie: Noord-Holland

Re: Nieuwe inzichten in een raadselachtige stoornis BORDERLI

Bericht door Hope » ma apr 15, 2013 16:17

Ik ben het daar niet mee eens. Ik ben van mening dat psychische stoornissen weldegelijk bestaan en alleen behandeld kunnen worden als je een juiste diagnose kunt stellen. Vergelijk het maar met andere ziektes. Als je naar de dokter gaat omdat je buikpijn hebt, dan gaat die toch ook allerlei vragen stellen om jouw buikpijn in een "hokje" te kunnen plaatsen? Omdat bij dat hokje een specifieke behandeling hoort.

Ik heb zelf Borderline, en zou dus niets hebben aan een therapie voor bijvoorbeeld autisme. En tuurlijk niet iedere client met dezelfde stoornis is gebaat bij exact dezelfde behandeling Je moet ook blijven kijken naar de persoon en niet alleen het hokje, maar mijn ervaring is dat dat ook gewoon gebeurt. Dat je naast een (vaak standaard) groepstherapie ook individuele gesprekken krijgt bijvoorbeeld, die echt zijn gericht op JOUW problematiek.

En wat betreft het niet ziek zijn als je niet in een hokje past, dan noemen ze het gewoon persoonlijkheidsstoornis NAO. Waarmee ze willen zeggen dat je niet exact in 1 hokje past, maar bijvoorbeeld kenmerken hebt van meerdere stoornissen en niet genoeg om echt die stoornis gediagnosticeerd te krijgen. En dan is het echt geen probleem om bijvoorbeeld een uitkering te krijgen.
Don't let someone dim your light, simply because it is shining in their eyes

It is my decision how I look, and your decision how you look at me

Tigers don't loose sleep over the opinion of sheep

Plaats reactie