Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Voor algemene onderwerpen, mag over van alles en niks gaan.

Moderator: Modgroep

Gratia

Re: Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Bericht door Gratia » di feb 23, 2016 10:02

6. Oh ja, we kunnen God ook ontmoeten in de natuur. God is Schepper van hemel en aarde en alles in de natuur draagt zijn stempel. Dit vind ik wat moeilijker, want ik heb ook vaak gedacht, dat het maar toeval is, dat de natuur is, zoals ze is. Maar goed, als je dus al een beetje openstaat voor God, kun je Hem in de natuur zien. De heilige Franciscus preekte ook voor de dieren, omdat zij schepselen Gods zijn. Zie hier voor het Zonnelied van Franciscus (onderaan): http://www.stoutenburg.nl/Zonnelied.htm

Gratia

Re: Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Bericht door Gratia » di feb 23, 2016 10:42

2016 is het Jaar van Barmhartigheid.
In de Kerk waar ik kom staat een doos, waar je gebeden in kunt stoppen. Heb daar ook al een gebed voor jullie ingestopt. Maar als jullie zelf een gebed willen aandragen, wees welkom! Ik stop het graag voor je in de doos. Niemand leest het, maar er wordt wel voor gebeden.

Gratia

Re: Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Bericht door Gratia » di feb 23, 2016 10:51

In het kader van de veertigdagentijd (vasten) volg ik een digitale retraite van de Jezuïeten:
www.ignatiaansbidden.org
Ik dacht: ik zet het resultaat tot nu toe op het forum (in een aantal berichten). Hoewel het nogal persoonlijk is, hoop ik, dat het mensen kan inspireren ook een weg met God te gaan.

Dinsdag 9 februari 2016
Start Ignatiaanse Retraite

Tekst: 3. Bijbeltekst voor vandaag: Matteus 6,6
'Als je bidt, trek je terug in je binnenkamer, en bid tot de Vader die in het verborgene ziet.'

Overweging:
- Binnenkamer kan gezien worden als je hart.
- Bidden is een relatie met God aangaan.
- De eerste gebeden zijn van de aartsvaders Abraham, Izaak en Mozes. De psalmen zijn de voorbeelden bij uitstek van gebed. Ze bespreken de heilsgeschiedenis en voorspellen de komst van de Messias.
- De Kerk onderscheidt drie vormen: mondgebed, meditatie en inwendig gebed.

Heer, ik wil U graag danken, dat ik van de pastoor kan houden en hem tegelijk ook los kan laten, dat ik hem mijn hart heb kunnen geven. Dank u voor zijn lach en zijn aandacht en liefde.
Ik heb U nagenoeg niets te bieden, Heer, wat verlangt U van mij? Ik heb maar zo’n zwakke band met U, als ik naar iemand als pater Pio kijk, of ook de pastoor. Anderzijds zijn we wel naar elkaar toegegroeid, als ik dit oude dagboek lees. Ik schrik ervan te lezen, hoe ik tien jaar geleden was.
Ik moet U bekennen, Heer, soms verlang ik naar de liefde van een vrouw, niet seksueel, maar een vrouwelijke omhelzing (rare gedachte). Zal er iemand zijn met wie ik mijn leven ga delen, met U op de eerste plaats natuurlijk? Ik voel me fijn en dankbaar, als ik boeken over U en uw heiligen mag lezen. Dat is ook al genoeg.

Vrijdag 12 februari 2016
3. Bijbeltekst voor vandaag: Psalm 118,8-9

Beter is het te schuilen bij de Heer dan op mensen te vertrouwen; beter is het te schuilen bij de Heer dan op hoge heren te vertrouwen.

Geschreven door David. David had vele vijanden, al vóór hij koning was. Hij werd dienaar van koning Saul om voor Saul op de citer te spelen. Saul had, sinds hij de Amalekieten niet geheel met de ban geslagen had en ongehoorzaam was geweest aan Jahwe, last van demonen. Hij werd rustig, als David voor hem speelde. David versloeg de Filistijn Goliath, omdat hij op Jahwe vertrouwde, niet op eigen kracht, of de kracht van een koning. Hij had geen zwaard, maar een steen. Omdat David op Jahwe vertrouwde, had hij steeds succes in de strijd. Het volk roemde hem. Daarom werd Saul jaloers en toornig op David en gooide een speer naar hem, toen David voor hem speelde. David ging op de vlucht voor Saul en verbleef bij verschillende volkeren. Telkens vertelden de volken Saul, dat David bij hen was. Saul kwam hem achterna, maar David bleef op Jahwe vertrouwen.
In de strijd tegen de Filistijnen worden de zonen van Saul gedood, Saul wordt onder schot gehouden en pleegt zelfmoord door zich op een zwaard te storten. De mannen van Jabes begraven Saul.
Dan wordt David koning van Juda. Isboset, de zoon van Saul werd koning over de rest van Israël. Tussen beiden ontbrandt de strijd. David was sterker in de strijd. Ze besluiten elkaar, broeders, niet meer te bevechten.
David wint de strijd tegen vele volkeren, omdat hij op Jahwe blijft vertrouwen.
Omdat David steeds overwon in de strijd door op Jahwe te vertrouwen, schreef hij dit psalmvers.

Soms denk ik, dat ik als Saul ben; iemand die de genade van de Heer verloren heeft. De genade van de Heer is met I. en ik heb op haar neergekeken. Toch de Heer heeft mij één genade gegeven en dat is soms liefdevolle woorden te spreken tot hen die het moeilijk hebben. Met die genadegave ben ik heel blij. De Heer is mijn vaste rots, op Hem wil ik vertrouwen. Hij heeft door bemiddeling van de pastoor, mijn hart geopend en daar ben ik Hem dankbaar voor.

Gratia

Re: Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Bericht door Gratia » di feb 23, 2016 10:52

Zaterdag 13 februari 2016
3. Bijbeltekst voor vandaag: Hosea 2,16

'En daarom: weldra lok Ik haar weer naar Mij toe, zorg Ik dat zij naar de woestijn gaat en spreek Ik tot haar hart.'

De Israëlieten maken zich schuldig aan ontucht en afgoderij.
Later laat Hij Hosea trouwen met een vrouw die overspel zal plegen om hem te laten voelen, wat Hijzelf voelt, doordat de Israëlieten andere goden achterna lopen.
Jahwe zal het volk naar de woestijn leiden en daar tot haar hart spreken. Dan zullen de Israëlieten weer zijn volk zijn (Lo-Ammi noemt Hij weer zijn volk).

Israël is bruid van God; God houdt van de Israëlieten.

Eens was ik ook afgekeerd van God. God heeft toen zijn toorn over mij uitgestort. Bij monde van de pastoor sprak Hij tot mijn hart en liet mij zijn liefde voelen. Zo ben ik weer tot God teruggekeerd en ben door mijn doop bruid van zijn Kerk geworden. Ik hoop, dat ik ook bruid van Jezus mag worden, maar niet mijn wil, maar Uw wil geschiede. De pastoor zegt, dat ik al bruid van Jezus ben, omdat ik gedoopt ben. Met je doop wordt je ingelijfd in de Kerk die bruid van Christus is. Toch lees je vaak in boeken, dat als iemand zuster wordt, ze ‘bruid van Jezus’ wordt. Dus ik begrijp niet helemaal, hoe dit zit.

Zondag 14 februari 2016
3. Bijbeltekst voor vandaag: Lucas 4,1-4

Vervuld van de heilige Geest ging Jezus weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de woestijn gevoerd, waar hij veertig dagen verbleef en door de duivel op de proef werd gesteld. Gedurende die dagen at Hij niets en toen ze voorbij waren kreeg Hij honger. De duivel zei nu tot Hem: Als Gij de zoon van God zijt, beveel dan aan die steen daar dat hij in brood verandert. Jezus gaf hem ten antwoord: Er staat geschreven: "de mens leeft niet van brood alleen."

4. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Woestijn: soberheid, het leven in zijn naaktheid, zonder versiering, zonder afleiding. De plaats waar je jezelf tegenkomt, in al je kleinheid en je kwetsbaarheid. De duivel (in het Grieks: dia-bolos=in de war schopper) belaagt Jezus op een kwetsbaar moment, wanneer Hij alleen is, in de stilte, en hongerig. Hij zal ze gevoeld hebben, de verleidingen. Maar Hij heeft een open oor voor de stem die klonk bij zijn Doop: "Jij bent mijn geliefd kind". Dat is het voedsel waarvan Hij leeft. En Hij maakt zijn keuze.
•Ik sta stil bij de gedachten en verleidingen die mij overkomen in mijn gebed en in mijn alledaagse leven. Hoe ga ik ermee om?

Ik vast. Een peer, drie Duitse boterhammen met stroop per dag, rijstwafels, vruchtensap en groentesap en avondeten (veel groente en tofu, slik ook vitamine C en kalktabletten en krijg vit. B12 en D gespoten). Het vasten is bedoeld om je hart zuiverder te maken, je hart op God te richten en meer tijd voor je naasten te hebben. Het geld dat we overhouden door te minderen, geven we aan een goed doel, dat de kerk uitkiest. Mij is aangeraden om een ascese altijd te bespreken met de priester, maar ik denk, dat het eetpatroon dat ik nu aanhoud, geen kwaad kan. Ja, ik word ook beproefd door de duivel. Mijn liefde voor de pastoor neemt soms een verkeerde wending. Dan gaat mijn fantasie ermee op de loop. Ik moet me tegen die gedachten verzetten, ik vind ze niet fijn, ik wil ze niet, roep Jezus om hulp en dan gaan ze weg. Liefhebben mag, maar meer niet.
Ook na een lange dag werken hoor ik mijn eigen zinnen soms terug, verdraaid, ik ga cynische dingen denken. Dat is vermoeidheid. Als ik geslapen heb, is dat weer weg.
In mijn gebed ben ik vaak ongeconcentreerd, maak het niet af, ik raak verstrooid. Dan bid ik snel een Onze Vader, zodat wat ik gebeden heb, toch verhoord wordt.
Ik heb net nog een stuk over bezetenheid gelezen van pater Amadeus. L. is denk ik wel bezeten, zoals hij zelf ook zegt. Maar hij krijgt geen exorcisme. Ik bid, dat hij bevrijd mag worden.
Kort gebed voor de leden van het Samen verder forum, voor H., de Jesuit Refugee Service, gevangenen van Congo en alle armen.

Maandag 15 februari 2016
3. Bijbeltekst voor vandaag: Jesaja 55,10-11

Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en daarheen pas terugkeren wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt, wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier, en brood aan de eter; zo zal het ook gaan met mijn woord, dat voortkomt uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar Mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt, en alles heeft volvoerd, waartoe ik het heb gezonden.

4. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
Gods barmhartigheid is eindeloos, zijn woord is een woord van liefde en trouw. Genade, zomaar gratis voor mij. En telkens weer opnieuw. Ook als ik het niet kan of wil horen. Ook als ik mij er niet aan durf toe te vertrouwen.
•Ik breng mij te binnen wanneer tegen mij woorden van liefde gezegd werden. Hoe ontving ik ze? Wat doet het met mij nu ik er op terug kijk?
•Gods barmhartigheid is eindeloos en gratis. Een cadeau. Ook voor mij? Ik ga na of ik dat kan aannemen, en zo ja hoe.

Ja, bij mij is ook flink gezaaid door Christenen en ik wilde het niet aannemen. Het waren altijd maar oppervlakkige gesprekken geweest op straat, of aan de deur, of bij een gelovige vriendin. Tijdens mijn eerste psychose kregen deze woorden betekenis en ik ging op zoek. Een aantal jaren later kwam ik bij de pastoor terecht voor dooponderwijs. Ik was toen nog erg gesloten en zat erg in mijn eigen gedachtewereld. Hij sprak zulke liefdevolle en barmhartige woorden tot mij. Maar ik wist niet, wat ik ermee aan moest, verzette me eerst ertegen; ik dacht, dat hij met me flirtte. Toch raakten zijn woorden me erg in het hart en ik wilde hem alles wel vertellen, maar ik kon het niet; ik zat te vast. Het dooponderwijs ging verder gewoon over de Bijbel en de katholieke kerk, maar in zijn afsluitend gebed sprak de pastoor altijd troostende en bemoedigende woorden. Daar keek ik naar uit. Gedurende zes jaar ben ik me steeds iets meer gaan uiten in de biecht en het is zo fijn om een open hart te hebben naar iemand. De pastoor is heel begripvol en weet de juiste dingen te zeggen, hij bidt mooi en geeft mooie, milde penitenties. Ook van andere mensen in de kerk krijg ik liefde. Ik ben heel dankbaar, dat mijn hart nu open is voor hun woorden en zegeningen en ik ze kan ontvangen en me er niet meer tegen verzet, of cynisch ben.
Iets anders dan woorden is de eucharistie/ communie: ik voel veel liefde, als ik de communie uit handen van de pastoor ontvang, vooral als ik een stukje krijg van de hostie, waarvan hij zelf een deel genuttigd heeft. Maar eigenlijk maakt dat niet uit, want in elke hostie is Jezus aanwezig. Het is zo mooi, als hij met zachte stem zegt: “Het lichaam van Christus” en de hostie in mijn hand legt. De redelijk lange stilte die hij na het communiceren houdt, is ook mooi en betekenisvol; genoeg tijd om de Heer te danken.
Dank U Heer voor Christen broeders en zusters en de Eucharistie.

Gratia

Re: Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Bericht door Gratia » di feb 23, 2016 10:53

Dinsdag 16 februari 2016
3. Bijbeltekst voor vandaag: Marcus 4,3.14.20
"Luistert. Eens ging een zaaier uit om te zaaien. De zaaier zaait het woord. Het in goede grond gezaaide zaad zijn de mensen die het woord horen, het in zich opnemen en vrucht dragen: dertig-, zestig-, en honderdvoudig."

4. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
Jezus leerde door gelijkenissen, ontleend aan zijn directe omgeving. In dit geval het zaad waarvan tijdens het zaaien een gedeelte terechtkomt op de weg, een gedeelte op rotsachtige plekken, een gedeelte onder de distels en een gedeelte op goede grond. Zo hoorde en zag Jezus het Rijk Gods in zijn gewone leven van alledag. Door te luisteren en te verstaan met de oren van het geloof.
•Ik beluister mijn dag van vandaag (of gisteren) "met de oren van het geloof". Wat hoor ik?
•Jezus vergelijkt het zaad met mensen. Ook met mij? Hoe voelt het om zaad te zijn?
•Hoe voelt het als anderen zaad voor mij zijn?

Ik dacht altijd, dat het zaad het woord van God was, de zaaier degene die het vertelt en de grond het hart van de mens die ontvangt.
Zoals ik al heb verteld, hebben veel mensen bij mij gezaaid en heeft dat in en na mijn psychose effect gehad. Nu ben ik zelf ook zaaier en stuit ook op weerstand. Toch hoop ik, dat het woord eens zal aarden en vrucht zal dragen, net als bij mij (oké, zonder psychoses dan). Het is niet de bedoeling te óvertuigen, maar te gétuigen, zodat mensen uit vrije wil voor God kunnen kiezen. Ik merk, dat het het beste werkt om over eigen ervaringen te vertellen en het dicht bij mezelf te houden. Dit is niet om ‘zieltjes te winnen’, maar om mensen te laten delen in het geluk en de liefde die ik bij God ervaar.
Heer, maak alstublieft, dat uw woord bij mij in goede aarde valt, in een open hart en dat ik veel vrucht mag dragen en mensen in uw liefde mag laten delen. Amen.

Woensdag 17 februari 2016
3. Bijbeltekst voor vandaag: Marcus 4,26-28a
"Het gaat met het Rijk Gods als met een man die zijn land bezaait; hij slaapt en staat op, 's nachts en overdag, en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe. Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort."

4. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
Het zaad groeit ongemerkt in een aarde die daarvoor bewerkt is. Zo gaat het ook met Gods Woord. Je hoeft er niks voor te doen, behalve het te ontvangen. Daarvoor open te staan. Zoals in het lied:
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig, onder Uw vleugels rusten wij
•In hoeverre maakt mijn luisteren "met de oren van het geloof" het verschil in mijn dagelijks leven?
•Ik ga na of en hoeverre 'het zaad' vruchten voortbrengt in mijn leven.

Sinds ik naar het woord van God en naar de woorden van de gelovigen luister en me erdoor laat raken, is er echte liefde in mijn hart. Met de Bijbel alleen was me dat echter niet gelukt, want die paste ik eerst negatief op mezelf toe. Ik was bang en dacht, dat ik gestenigd moest worden. Het verhaal van de overspelige vrouw die door Jezus vergeven werd, gaf mij wel hoop. Ik moest echt leren en groeien in het geloof, dat ik door Jezus vergeven kon worden. Eerst wilde ik niet, dat Iemand voor mijn fouten moest lijden. Nu accepteer ik dat en ben ik Hem dankbaar, maar vind het nog wel moeilijk te beseffen, dat Hij voor mij geleden heeft.

Donderdag 18 februari 2016
3. Bijbeltekst voor vandaag: Matteus 6,9
Gij moet daarom zo bidden: Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd.

4. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
Het Onze Vader is een van de weinige, misschien wel de enige, inkijk in Jezus' persoonlijke gebed en zijn intieme relatie met God, die Hij zijn "Abba (=papa)" noemde. Het gebed maakt deel uit van de Bergrede (Mt 5, 6, 7). Ik stel me voor dat ik samen met Jezus bid.
•Jezus noemt zijn Vader "Onze Vader". Wie noem ik "mijn" vader? Durf ik God "mijn Vader" te noemen? En "Onze Vader"? Wat doet dat met mij?
•Gods naam betekent "Ik ben die is" (Ex 3, 14). God is betrokken op mensen, begaan met mensen, barmhartig, liefdevol, rijk aan ontferming en trouw (Ps 86, 15). Die naam suggereert dus dat er zoiets als 'barmhartigheid', 'liefde' en 'vergeving' bestáán. Ik ga na of ik dat ooit heb ondervonden. Kan ik me daarover verwonderen? Is het voor mij inderdaad het allerheiligste in mijn leven?

Jezus heeft ons geopenbaard, dat wij God ‘Vader’ mogen noemen. In eigenlijke zin is God alleen Vader van Jezus, maar wij worden Gods kinderen door aanneming. ‘Onze Vader’ sluit niemand uit; God is Vader van de gehele mensheid. Daarom noem ik God ook niet ‘mijn Vader’, want dat is Hij alleen van Jezus. Nee, ik deel God met iedereen.
Mijn biologische vader heb ik al ruim vijf jaar niet meer gezien, sinds de scheiding. Wel hebben we af en toe e-mailcontact. Maar het is wel goed zo; ik heb God als Vader en problemen kan ik voorleggen aan de pastoor, die met mij meedenkt als een vader.
Vergeving heb ik ervaren, toen ik gedoopt werd en mijn overspel me vergeven werd door God. Ik had daar zo lang naar verlangd. Gods barmhartigheid heb ik ervaren, doordat Hij me niet heeft laten stenigen vanwege mijn overspel. Liefde heb ik ervaren als tiener bij een origamilerares, die mij heel liefdevol kon knuffelen. Ook in de muziek van Mozart en het pianospel van E. Kissin en in de woorden van de pastoor en mensen in de Kerk, vooral G. en K. Ja, deze dingen zijn heilig in mijn leven, vooral de liefde, die mijn hart heeft geopend. Ik leef voor de liefde.

‘Die in de hemel zijt’. Dit verwijst niet naar een plaats; God is niet ergens anders, maar is verheven, staat buiten alles, wat wij kunnen bevatten.
Ik bedacht me, dat ik toch wel verbaasd zal staan, als ik sterf en er echt een hemel blijkt te zijn en als ik God, Jezus ontmoet. Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp (Marcus 9,24).

Vrijdag 19 februari 2016
3. Bijbeltekst voor vandaag: Matteus 6,10a
Gij moet daarom zo bidden: Uw Rijk kome.

4. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
Het Rijk van God, zijn Koningschap is daar waar de naastenliefde, de barmhartigheid, de vergeving, de goedheid het laatste woord hebben. Iets verder in de Bergrede zegt Jezus (Mt 6, 25. 33): "Weest niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten of wat ge zult drinken, en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Is het leven niet méér dan het voedsel en het lichaam niet méér dan de kleding? Zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan zal dat alles u er bij gegeven worden."
•Ik vraag mij af of en in hoeverre God werkelijk koning in mijn leven is
•Jezus suggereert dat er dan allerlei 'bezorgdheden' in de weg zouden kunnen staan, zoals bv. kleding, voedsel enz. Welke bezorgdheden staan míj in de weg?

Ik geloof in God. God is in mijn hart, hoewel ik wel vaak zelf obstakels kan opwerpen voor Hem. Met father Y. had ik het over roeping en toen zei ik, dat ik niet wilde reizen. Toen zei hij, dat God niet in mijn hart is, omdat ik voorwaarden stel. Ik moet mijn comfortzone loslaten en God meer toelaten in mijn hart.

Wat mij zorgen baart: het UWV wil mij uit de Wajong-uitkering hebben. Daarom moet ik veertig uur per week gaan werken. Ik heb nu gesolliciteerd op transcriptiewerk (uittypen van interviews). Als ik daarvoor aangenomen word, heb ik vier kleine baantjes en vrijwilligerswerk. Het transcriptiewerk is met strakke deadlines. Ik weet niet, hoe ik dat allemaal moet bolwerken. Dit baart mij zorgen. Zal ik straks nog wel naar de Kerk kunnen gaan? Als ik alleen maar moet werken, zal ik dan niet opnieuw doordraaien? Heer, ik leg mijn zorgen bij U neer. Leid mij, alstublieft. Uw Rijk kome, Heer, geef ons de kracht en mogelijkheden een einde te maken aan armoede, honger en psychische nood in de wereld. Laat uw liefde alle harten vervullen. Amen.

Gratia

Re: Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Bericht door Gratia » di feb 23, 2016 10:54

Zaterdag 20 februari 2016
3. Bijbeltekst voor vandaag: Matteus 6,10b
Gij moet daarom zo bidden: Uw wil geschiede.

4. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
Wat moet er geschieden? Wat is Gods wil? "En God schiep de mens als zijn beeld. Als beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zag dat het heel goed was."(Gen 1, 27.31). "De plannen die Ik met u heb hebben uw heil voor ogen, niet uw onheil, en bereiden u een hoopvolle toekomst "(Jer 29, 11).

God wil naastenliefde, barmhartigheid, vergeving voor alle mensen, ook voor mij. Maar soms gaat dat ten koste van veel pijn, zoals Jezus zelf heeft ondervonden. "Vader, als Gij wilt laat dan deze beker mij voorbijgaan. Maar toch: niet mijn wil, maar uw wil geschiede" (Lc 22, 42)
•Wat betekent Gods wil in mijn concrete leven? Hoe verhoudt die zich tot mijn eigen wil?
•Ik overweeg wanneer ik zag dat in mijn leven Gods wil geschiedde.
•En vervolgens waar dat (nog) niet gebeurde. Wat is mijn eigen rol hierin?

Heer, ik mag al veel dingen doen in de Kerk, maar zou U alstublieft mijn roeping duidelijker kunnen maken? Ik zou zo gelukkig zijn, als de pastoor eens tegen mij zou zeggen: “Is dít, of dát niet wat voor jou?” Misschien eind maart, als het drie jaar geleden is, dat ik aan het dooponderwijs begon. Ik verlang er wel naar van iemand te houden en voor diegene te zorgen, mijn leven voor hem of haar te geven. Maar ik val altijd op onbereikbare mensen: nu weer op de pastoor. Zal ik zo van U houden, Heer, als ik U in de hemel mag ontmoeten? Mag ik dan voor U zorgen? Nee, het moet al hier op aarde, dat weet ik. We houden van U door van de mensen te houden en we zorgen voor U door voor de mensen te zorgen. Ik ben helaas geen verpleegkundige, dus voor mensen zorgen zal niet gaan. Dan mag ik het vast ook niet in de hemel. Astrid wordt wondverpleegkundige, wat mooi, zij zal uw wonden verzorgen. Heer, laat mij straks alstublieft toe, al is het maar in een kleine uithoek van de hemel. Ik verlang daarnaar, maar niet mijn wil, maar uw wil geschiede. Amen.

Zondag 21 februari 2016
3. Bijbeltekst voor vandaag: Lucas 9,28-29
Jezus nam Petrus, Johannes en Jakobus met zich mee en besteeg de berg om er te bidden. Terwijl Hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit.

4. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
•De verbondenheid van Jezus met God tijdens zijn gebed straalt van Hem af.
Petrus, Johannes en Jakobus zien het voor hun ogen gebeuren. Ik ga na of ik mensen ken in wie hun verbondenheid met God zichtbaar wordt. Hoe?
•Ik sta erbij stil wat er met mij gebeurt als ik tot God bid – God die met barmhartigheid naar mij kijkt. Zou er uitstraling van mij uitgaan?

Jezus had zo’n bijzondere band met God: Hij was één met God en was God. Ik ken wel mensen die een bijzondere band met God hebben. De pastoor bijvoorbeeld. Hij heeft zo’n liefdevolle uitstraling en kan altijd ter plekke heel mooie gebeden uitspreken; hij moet altijd met God verbonden zijn. Hij geeft zijn hele leven voor God. Hij zei, dat hij priester is geworden om de eucharistie te kunnen vieren, omdat hij dat zo mooi vindt. Later is hij ook van de mensen gaan houden. G. Straalt helemaal, als zij in de kerk is en is zo geëmotioneerd, als zij de communie ontvangen heeft. Zij heeft ook een bijzondere band met God, want heeft een moeilijk leven gehad, maar put zoveel kracht uit het geloof. Astrid heeft ook een bijzondere band met God: zij straalt altijd en is zo krachtig. Eén keer zegende ze mij met wijwater, een kruis op mijn voorhoofd met haar duim; dat was heel liefdevol.
Ik weet niet, of ik zelf uitstraling heb. Na mijn doop zei G. tegen mij, dat ik straalde. Eén keer zei iemand tegen me, dat ik de vrede van Jezus over me had. Vandaag in de zondagsmis kreeg ik een knuffel van een kind. Dat was heel fijn. Maar ik denk niet, dat ik het liefdevolle charisma van de pastoor heb; hij is echt heel bijzonder en ik heb ook niet de vreugde en kracht van Astrid, ben eerder sloom. Maar goed, je kunt niet alles hebben. Met kleine stapjes vooruit en dichterbij God…

Ik had vandaag een aparte droom (vanmiddag geslapen): ik was in de kerk. Daar werd de ‘hoofddode’ uit het altaar verplaatst (er is niemand begraven in het altaar, hoor). Toen zag ik mijn oma ineens staan met haar nepbontjas aan. Ik zei: “Hé, dag oma.” Ze zei: “Dag, [naam].” Ik zei: “Wat bijzonder, dat ik je hier zie.” Zij: “Ja?” Ik: “Ja, je bent namelijk al dood.” Ik ging naar de pastoor en zei: “Kijk, mijn oma is hier.” Pastoor: “Dat is onzin, daar wil ik je vriendelijk van verlossen. Die plek is namelijk leeg.” Ik keek en de plek was inderdaad leeg: “Ja, nu is de plek ook leeg voor mij.” Pastoor: “Zie je.” Dat was mijn droom.


Maandag 22 februari 2016
3. Bijbeltekst voor vandaag: Genesis 1,31
Gen 1, 31
God bezag alles wat Hij had gemaakt had, en Hij zag dat het heel goed was.

Ex 3, 7-8a
Jahwe sprak: `Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord; ja, Ik ken zijn lijden. Ik daal af om mijn volk te bevrijden uit de macht van Egypte.'

4. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
(naar Ignatius van Loyola)
•Ik maak een wereldreis: ik zie de miljarden mensen op deze aarde, hun culturen, hun talen, hun godsdiensten, hoe ze werken; ik zie oorlog en vrede, verdriet en vreugde, rijkdom en armoede, zieken en gezonden, ik zie mensen geboren worden en sterven. Wat roept dat in mij op?
•Dan bedenk ik dat God dit alles ziet en met barmhartigheid kijkt naar al die mensen en wat zij doen. Wat betekent dat voor mij? Gaat daarvan een appèl op mij uit? Hoe?

Dit vind ik een moeilijke. God heeft de Israëlieten bevrijd uit de macht van Egypte. Maar als Hij barmhartig neerziet op het lijden en de oorlogen in de huidige tijd, waarom lijkt Hij dan niets te doen? Ik weet het, ik mag niet ongeduldig zijn en moet erop vertrouwen, dat God zijn werk doet en blijven bidden. Als God in de harten van alle mensen is, zal de oorlog stoppen en zullen mensen elkaar geen leed meer aandoen. Als Gods hart uitgaat naar degenen die in oorlogsgevaar verkeren en degenen die lijden, dan rust op mij de plicht hen materieel en door gebed bij te staan.

Dinsdag 23 februari 2016
3. Bijbeltekst voor vandaag: Matteus 16,15-18
"Maar gij", sprak Hij tot hen, "wie zegt gij dat Ik ben?" Simon Petrus antwoordde: "Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God." Jezus hernam: "Zalig zijt gij Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard maar mijn Vader die in de hemel is. Op mijn beurt zeg Ik u: Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen".

4. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
Wie zeggen de mensen, dat Ik ben, vraagt Jezus aan zijn leerlingen. Petrus ziet in Jezus meer dan zomaar iemand. En Jezus ziet in Petrus meer dan zomaar iemand.
•Ik breng mij te binnen wat ik tot nu toe over Jezus heb gehoord en hoe ik Hem heb ervaren.
•Als mij vandaag gevraagd wordt wie Jezus volgens mij is, wat is dan mijn antwoord?
•Wat zou Jezus in mij zien?

* Ik ken Jezus, zoals Hij in de Evangeliën beschreven wordt. Soms schrik ik wel van Hem: dan lijkt Hij heel impulsief te reageren. Bijvoorbeeld bij de tempelreiniging, waar Hij alles omver zweept (Marcus 11,15-19), maar ik kan het wel begrijpen; Hij was fel tegen corruptie. Of toen Hij tegen Petrus zei: “Ga weg achter Mij, Satan” (Matt. 16, 23), toen Petrus het komende lijden van de Heer in twijfel trok. Waarom zegt Hij niet gewoon: “Petrus, je kunt het nu nog niet begrijpen.”? Of bij Marta en Maria, Luc. 10,38-42. Waarom zegt Hij: “Maria heeft het beste deel gekozen.”? Waarom zegt Hij niet: “Marta, kom er toch ook bij zitten.”? Blijkbaar is het niet mogelijk om alles op een vriendelijke manier op te lossen. De pastoor zei ook, dat Jezus niet een ideale schoonzoon is en dat, terwijl Hij zonder zonden is! Maar Hij is vooral heel barmhartig en liefdevol. Bijvoorbeeld alle mensen die Hij geneest, zijn gesprekken met de overspelige vrouw en de Samaritaanse vrouw. Wat moet het mooi zijn, om die gave van genezing te hebben; met genezing zouden zoveel mensen geholpen zijn.
Ik heb een afbeelding van Hem, de verrezen Heer, waar Hij er heel mooi en liefdevol uitziet. G. zegt ook altijd: “Jezus is zo lief.” Hij zal dus wel liefdevol zijn. Ik hoop, dat Hij van mij kan houden.
* Ik geloof dat Jezus de Zoon van God is en tegelijk God is. Hij is zowel God als mens. Als mens is Hij op aarde gekomen en heeft als mens geleden. Als God heeft Hij genezingen verricht, zonden vergeven en de tempel gereinigd. Jezus zegt: “Ik en de Vader zijn één.” (Joh. 10,30).
* Ik weet echt niet, wat Jezus in mij ziet. Op de laatste dag zal Hij over mij oordelen. Ik wil niet op dat oordeel vooruit lopen. Ik houd van Jezus en ik hoop, dat Hij dat kan waarderen. Ik ben niet aantrekkelijk en bijt mijn vingers stuk, wat nogal afstotelijk is. Mijn liefde voor mensen en mijn goede daden zijn ook maar gebrekkig. Veelal doe ik ze om er zelf een goed gevoel van te krijgen en vergeet ik, dat ik ze uit liefde voor Jezus moet doen. Maar Jezus heeft mij wel de kracht gegeven en de weg gewezen om te proberen goede dingen te doen voor mensen zonder onderscheid te maken. Jezus weet ook, dat mijn hart vaak naar de pastoor uitgaat. Ik hoop, dat Hij dit goed vindt, want ik vind het fijn om ook van een mens op aarde te houden. Helaas is hij priester, dus ik hoop maar, dat ik hierdoor niet zondig. Ik heb het al gebiecht en de pastoor zei, dat als ik maar ‘gewoon’ blijf doen, het geen zonde is.

Gratia

Re: Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Bericht door Gratia » wo feb 24, 2016 16:11

(Vervolg Ignatiaanse retraite)

Woensdag 24 februari 2016
3. Bijbeltekst voor vandaag: Johannes 4,9-10
De Samaritaanse vrouw zei tot Hem: "Hoe kunt Gij als Jood nu te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse?" Joden onderhouden namelijk geen betrekkingen met de Samaritanen. Jezus gaf haar ten antwoord: "Als ge enig begrip had van de gave Gods en wist wie het is, die u zegt: Geef Mij te drinken, zoudt ge het aan Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water hebben gegeven."

4. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
Jezus trekt op doorreis door Samaria en rust uit bij een bron. Aan een vrouw die water komt putten vraagt Hij, hoewel dat eigenlijk verboden was: "Geef Mij wat te drinken."
•Wat zal dat voor die vrouw betekend hebben? Wat zal er in de blik van zijn ogen en de klank van zijn stem gelegen hebben dat zij erop ingaat?
•Heb ik al eens zoiets meegemaakt?

* Het zal voor die vrouw bijzonder zijn geweest, dat een Jood met haar sprak. Zij moet zich geaccepteerd en geliefd gevoeld hebben. Ik denk, dat er veel liefde en warmte in zijn stem doorklonk. Hij gaf haar eigenlijk een voorbeeld, want Hij wilde haar eigenlijk zelf te drinken geven van zijn levende water, de heilige Geest. Hij confronteert haar liefdevol en vergevingsgezind met haar verleden met mannen en dat haar huidige relatie ook niet goed is. Na Hem ontmoet te hebben, zal ze andere wegen gaan en van Hem getuigen.
* Ik ben zelf ook vergeven door Jezus, dat ik een verkeerde relatie heb gehad. Ik heb zijn liefde ervaren door mensen in de Kerk, maar ook door tegen Hem te praten. Daarna ben ik met vallen en opstaan ook van Hem gaan getuigen – het levende water borrelde af en toe in mij op. Ik wil graag anderen laten delen in de liefde die ik van Hem ervaar.
Het vasten gaat niet helemaal zoals ik wil. De laatste tijd maak ik het hongergevoel toch weer weg door het eten van veel rijstwafels … Van honger schijn je eetbuien te krijgen, nou, dat merk ik. Heer, dank U, dat U er voor ons bent en dat U ons uw levende water wilt geven. Wilt U mij sterken om goed te kunnen vasten? Amen.

Gratia

Re: Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Bericht door Gratia » za mar 26, 2016 19:40

Dag lieve mensen,

Wil jullie even een zalig Pasen toewensen.
Ik ben de laatste tijd niet meer op het forum, omdat ik zoveel mogelijk moet werken van het UWV. Het spijt me dus, maar ik blijf wel voor jullie bidden.

Liefs,

Gratia

Deniz

Re: Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Bericht door Deniz » wo mar 08, 2017 01:40

Gratia schreef:
di feb 23, 2016 10:52
Ik vast. Een peer, drie Duitse boterhammen met stroop per dag, rijstwafels, vruchtensap en groentesap en avondeten (veel groente en tofu, slik ook vitamine C en kalktabletten en krijg vit. B12 en D gespoten). Het vasten is bedoeld om je hart zuiverder te maken, je hart op God te richten en meer tijd voor je naasten te hebben. Het geld dat we overhouden door te minderen, geven we aan een goed doel, dat de kerk uitkiest. Mij is aangeraden om een ascese altijd te bespreken met de priester, maar ik denk, dat het eetpatroon dat ik nu aanhoud, geen kwaad kan. Ja, ik word ook beproefd door de duivel. Mijn liefde voor de pastoor neemt soms een verkeerde wending. Dan gaat mijn fantasie ermee op de loop. Ik moet me tegen die gedachten verzetten, ik vind ze niet fijn, ik wil ze niet, roep Jezus om hulp en dan gaan ze weg. Liefhebben mag, maar meer niet.


waarom vit. D spuiten, een uur per dag naar buiten is gratis
en brood is gebakken en kost energie, waarom geen havermout uit een zak van 15 kilo of hennepeiwit kopen, tofu is ook maar weer gemaakt en kost energie en kalk kun je ook krijgen door eierschillen te eten.

soms DENKT men goed bezig te zijn, is men zo overtuigd. (net als ik) maar ik ga het niet lopen verkondigen oid.

waarom mensen met geloof ed. altijd wel,

ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag gehad van wie dan ook: WAarom is een kind in ZONDE OF SCHULD geboren?

en geef aub niet als antwoord: Maar god of jezus komt alles weer goed maken. Dat is geen antwoord.

geloof je dat de geloven zijn verdraaid, de bijbel(s) herschreven zijn door machthebbers die er baat bij hadden om de mensen ermee onder de duim te houden, bang te maken voor de duivel, van seks een taboe of een beladen onderwerp te maken,
zo vreselijk mismakend heeft de werkelijke god het nooit bedoeld

ik zie in treinen exodus gegraveerd of gespoten overal, te walgelijk voor woorden, de indoctrinatie en verminking van onze geest en ziel door het geloof en mensen die er gevolg aan geven,

ik geloof alleen in de zin

God, vergeef de mensen, ze weten niet wat ze doen.

Deniz

Re: Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Bericht door Deniz » za mar 11, 2017 23:18

hey Gratia,

Ik heb toch zitten denken en ben er al heel lang voor mezelf eigenlijk mee bezig maar het lukt steeds niet door eetproblemen ed. maar ik wil ook graag sober gaan leven in de hoop dat ik van mijn eetprobleem afkom en hopelijk de onrust in mijn gedachten beter in banen kan leiden, so thx :hart:

Deniz

Re: Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Bericht door Deniz » zo mar 12, 2017 16:24

nog 1x een pan met eten Gratia, dan begin ik met sober,
wil je voor me bidden dan bid ik voor jou, het moet lukken, anders ga ik dood, geloof je mij.
Je hebt wel moed nodig om mensen te charteren voor een kerkbijeenkomst,
ik vind het mooi dat je zo in iets gelooft.
Ik ben moederziel alleen, als ik sober ga leven hoop ik de hel van verslaving achter me te laten, dank je wel, misschien ben je voor mij uiteindelijk degeen die me redt, moet je maar denken, ik hoop het zo Gratia, want ik flip helemaal op dit moment,
het is erop of eronder, maar mocht je me gered hebben, dan heb je een heel goede daad verricht toch, dan maakte jij het verschil.

Deniz

Re: Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Bericht door Deniz » zo mar 12, 2017 23:28

Gratia schreef:
zo aug 31, 2014 19:00
Ook heb ik nagedacht over de zin van het leven. Want ik verbruik maar steeds voedsel en werk voor anderen die voedsel verbruiken, terwijl ze in Afrika omkomen van de honger en de aarde helemaal kapot gaat. Wat is de zin van dit alles? Allereerst, God houdt van ons en wil dat we bestaan. Hij heeft ons de aarde ter beschikking gesteld en we mogen daar tot op zekere hoogte gebruik van maken. We mogen een beetje genieten van dat leven en we moeten ervoor zorgdragen dat anderen, armen, hulpbehoevenden ook van het leven kunnen genieten door te helpen met praktische zaken en ook door hen lief te hebben. Het bestrijden van de armoede en honger in Afrika en andere delen van de wereld moet onze prioriteit zijn. Ook de zorg voor het milieu en daarom zuinig leven moet onze prioriteit zijn. Ik vind dat we niet mogen genieten zonder de mensen die dat niet kunnen te helpen om te genieten en zonder het milieu in acht te nemen.

Liefs en gebed.
Ik heb begrepen dat de elite niet wil dat het met Afrika goed gaat en dat in stand houden. Ze willen de rijke schatten die Afrika nog bezit het liefst zoveel mogelijk jatten, zonder de eigen bevolking er van te laten profiteren en gooien er in nood virussen als Ebola en dodelijke vaccinaties tegen aan om hun doelen te verwezenlijken onder de beschermende naam van unicef. De machthebbers flikken dit soort trucjes meer. Ze doen goede dingen alleen maar zodat ze de slechte dingen ermee kunnen verhullen, ze dus geld krijgen van al die mensen die geld geven aan unicef en er veel van laten verdwijnen om hun eigen inkomen mee aan te vullen.
Ook heb ik begrepen dat ze het liefst met een blank of iig westers 'volk' doorwillen en dus.. geven ze niet om africaanse mensen en ook niet om mensen in landen er om heen en in het midden oosten.

Dat zijn juist landen met nog mensen met een eigen ziel, maar zij maken alles kapot en zetten bewust oorlogen in beweging, vernielen het land, oogsten. De elite heeft de macht in de wereld, ze zorgen continu dat er wel ergens op aarde onrust is. Ze doen alles voor macht en om te kicken dat mensen onderuit gaan.

Daarom kan ik niet geloven in de god van de bijbel Gratia, want het schijnt dat alle belangrijke boeken herschreven zijn door mensen die daar belang bij hadden, de machthebbers dus en dat zij technieken op ons toepassen zodat we van onszelf af geraken. Je moet het idd. misschien idd. zelf ervaren of VOELEN wie of wat god werkelijk is. Iig niet blind vertrouwen op een bijbel, die is onbetrouwbaar. Ik vind het mooi dat je dan iets ervaren hebt.

Het derde oog daar moeten wet het zoeken schijnt, maar we worden er steeds bewust van afgeleid, door ons bezig te houden met allerlei randactiviteiten, ze zijn zo gemeen.

ik zou bijna graag niet meer willen vechten en doodgaan, ik vind er niets meer aan en lijd onder deze druk zo ontzettend veel. ERvaar jij die druk ook? Ik wil morgen proberen te beginnen, ik voel me zo ontzettend rot, ik weet niet of het me gaat lukken nog. Ik wou dat ik een houvast kon hebben, maar ik moet het zoeken buiten een bijbel helaas, bijbel voelt voor mij totale indoctrinatie en hel wat het met mensen kan doen,
het heeft mijn moeder dusdanig beinvloed en een schil gegeven dat ik niet meer weet wie ze nou werkelijk is, en voor haar voor het niet weten wie ze nou is, heb ik mijn leven op gegeven, dat voelt als super verschrikkelijk voor mij, want alle waarden van liefde of magie van het leven, voor het leven zijn daramee voor mij vervlogen.
ik zou er met een pastoor niet eens uitkomen,
mensen begrijpen niet de diepgang het heeft me mijn leven gekost,

dank je wel Gratia, je bedoelt het oprecht goed en dat vind ik mooi, succes en sterkte en misschien lees je dit nog eens.

Deniz

Re: Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Bericht door Deniz » za mar 18, 2017 23:53

Het is gelukt Gratia, één dag later dan gepland, maar het is gelukt! :hart:

Deniz

Re: Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Bericht door Deniz » ma mar 27, 2017 21:31

Hey Gratia,

diepe dalen maar alweer twee weken goed en sober en vandaag blij :P

Deniz

Re: Geïnteresseerden gezocht: God, Jezus

Bericht door Deniz » do mar 30, 2017 13:14

Gratia het gaat nog goed met eten, voor de rest is het niet te doen :( :hart:

Plaats reactie